High Coast WT Challange 20180506

Det var en fin dag, med härlig stämning och trevliga människor som 5 st. från GRK Medelpad/Hälsingland slöt upp på Nordvik.

Tack alla för väl utfört arbete och trevligt sällskap/ Anna ordf., Susanne jaktansv.

Vi som närvarade var Malin, Susanne, Anna, Susanne och Tony

Ordförande Anna


Sekr./Webba Susanne
Skytt Tony