~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PGA covid-19 så ställs alla våra planerade aktiviteter in för tillfället.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~