Årsmötet 2018
18:e Februari

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KOM IHÅG
ATT SKRIVA UNDER MEDLEMTRÄFFAR
OM NI SÖKER NÅGON ATT TRÄNA MED

~~~~~~~~~~~~~~~~
FB-R
Inget planerat
~~~~~~~~~~~~~~~~
VERKSAMHETSPLAN 2017

*Prova på WT/jaktprov
*Trimkurs
*Viltspårkurs
*Föreläsning i samarbete m. Studiefrämjandet
*Tipspromenad
*Jämtland Game Fair, 29:e juli inställt
*Open Show – 5:e augusti

*Exteriörskurs
*FB-R
*Utställningsträning

*Utbildning fler FB-R funktionärer