Härmed Inbjuds Medlemmar till

Årsmötet 2018
18:e Februari
Kl. 18.00

Plats: Skidstugan TÖVA

IF Strategens Klubbstuga TÖVA~~~~~~~~~~~~~~~~~
FB-R
Inget planerat
~~~~~~~~~~~~~~~~
VERKSAMHETSPLAN 2017

*Prova på WT/jaktprov
*Trimkurs mars 2018
*Viltspårkurs
*Föreläsning i samarbete m. Studiefrämjandet
*Tipspromenad
*Jämtland Game Fair, 29:e juli inställt
*Open Show – 5:e augusti
*Exteriörskurs
*FB-R
*Utställningsträning

*Utbildning fler FB-R funktionärer