STYRELSEN 2019

Kontakta gärna styrelsen på följande adress om du har några funderingar eller frågor:
info@grkmedelpad.se

 

Ordförande   Anna Backe 070-302 74 70 Ordförande & Utställningsansvarig ordforande@grkmedelpad.se
utstallning@grkmedelpad.se
           
Ledamöter   Solveig Eriksson 070-311 69 08 Vice ordf. & Mental o Funktionsansvarig viceordforande@grkmedelpad.se
mental@grkmedelpad.se
           
    Carina Svennson 073-800 66 30 Kassör kassor@grkmedelpad.se
           
    Martina Raitio 070-278 89 52 Sekr. & Infoansvarig sekreterare@grkmedelpad.se
info@grkmedelpad.se
           
    Erica Raitio 073-051 56 31 Jaktansvarig jakt@grkmedelpad.se
           
Suppleanter   Linda Holmqvist 070-626 87 56   suppleant2@grkmedelpad.se
           
    Malin Lundgren 070-292 73 34 Utbildningsansvarig

utbildning@grkmedelpad.se

           
Styrelseelev   Erika Nordlund 073-038 08 33   elev@grkmedelpad.se
           
Webmaster   Susanne Edbom 070-289 56 61 Webbansvarig webban@grkmedelpad.se

 

REVISORER Bengt Olsson 060-58 93 02  
  Catharina Ljungberg 060-57 89 83  

VALBEREDNING

Sammankallande Bodil Hultin 070-396 80 65 valberedning@grkmedelpad.se