STYRELSEN 2018

Kontakta gärna styrelsen på följande adress om du har några funderingar eller frågor:
info@grkmedelpad.se

 

ORDFÖRANDE
Anna Backe Utställningsansvarig 070-302 74 70 ordforande@grkmedelpad.se
utstallning@grkmedelpad.se
 
LEDAMÖTER
Solveig Eriksson Vice Ordförande och
Mental- och Funktionsansvarig
070-311 69 08 viceordforande@grkmedelpad.se
mental@grkmedelpad.se
       
Susanne Edbom Sekreterare, Jakt, Webb 070-289 56 61 sekreterare@grkmedelpad.se
jakt@grkmedelpad.se
webban@grkmedelpad.se
       
Carina Svensson Kassör 073-800 66 30 kassor@grkmedelpad.se
       
Hans-Åke Johansson   073-830 95 54 ledamot1@grkmedelpad.se
SUPPLEANTER
Cecilia Bergman Utbildningsansvarig 076-823 33 57

utbildning@grkmedelpad.se

Linda Holmqvist 070-626 87 56 suppleant2@grkmedelpad.se

 

REVISORER Bengt Olsson 060-58 93 02  
  Catharina Ljungberg 060-57 89 83  

VALBEREDNING

Sammankallande Malin Lundgren 060-53 80 88 valberedning@grkmedelpad.se