STYRELSEN 2017

Kontakta gärna styrelsen på följande adress om du har några funderingar eller frågor:
info@grkmedelpad.se

 

ORDFÖRANDE      
Anna Backe Utbildningsansvarig 070-302 74 70 ordforande@grkmedelpad.se
utbildning@grkmedelpad.se

 

LEDAMÖTER      
Solveig Eriksson Vice Ordförande och
Mental- och Funktionsansvarig
070-311 69 08

viceordforande@grkmedelpad.se
mental@grkmedelpad.se

       
Carina Svensson Kassör 073-800 66 30 kassor@grkmedelpad.se
       

Susanne Edbom

Sekreterare 070-289 56 61 sekreterare@grkmedelpad.se
       
Hans-Åke Johansson Utställningsansvarig 073-830 95 54 utstallning@grkmedelpad.se
       

 

SUPPLEANTER      
Åsa Eriksson Jaktansvarig 070-261 31 75 jakt@grkmedelpad.se
       
Mia Liljeholm   076-347 13 14 suppleant1@grkmedelpad.se
       
Maria Forsberg   070-318 47 39 suppleant2@grkmedelpad.se


 

REVISORER Bengt Olsson 060-58 93 02  
  Catharina Ljungberg 060-57 89 83  

VALBEREDNING

Sammankallande Karin Löfqvist 060-53 80 88 valberedning@grkmedelpad.se