WT kurs 2014

Träff 3
I tisdags utfördes sista träffen på WT-kursen.

Anette drillade oss på markeringar av olika svårighetsgrader, både med och utan träning på att möta domare, dock med fotgående före varje apport.
Markeringar med apportkastare utfördes också och det fixade alla hundarna galant trots att det kunde vara besvärligt på övningarna med handkast.

TACK Anette för en givande kurs, och förstås, TACK Mona som var med som kastare.
Träff 1
Nu är WT-kursen startad och en träff av tre har utförts.

Kursledaren Anette har ingående berättat om hur ett WT går till.

Deltagarna har fått prova på hur ett moment (markering) kan gå till.
Känna på hur det är att komma till en station har man fått göra, vilket har inneburit att man har blivit mottagen av en domare, fått instruktioner om stationen och sen tränat på att gå med lös hund en viss sträcka.