UPPFÖDARUTBILDNING

 
Nu har Goldenklubben kommit med en helt ny kursplan för klubbens egna uppfödarutbildning.

Den är noga planerad och man går igenom rasens ursprung, användningsområden,
arbetssätt, exteriör och naturligtvis även allt som har med parning och valpning att göra.

Så är du intresserad av att lära dig mer om rasen eller
har du funderingar kring hunduppfödning så är detta kursen för dig.

Vi har också praktiska övningar.

Kursen är på 6 tillfällen som sedan avslutas med ett skriftligt prov.

Startar upp när intresse finns.

 
Pris: 300:- inkl. diverse material som betalas in i samband med att ni får kallelse till kursen.
Böckerna Uppfödarboken samt Avelsboken från SKK's uppfödarserie ska ni införskaffa själva innan första kurstillfället.

 

Anmäl dig här