STYRELSEN 2022
 

Ordförande   Anna Backe 070-302 74 70 Ordförande & Utställningsansvarig ordforande@grkmedelpad.se
utstallning@grkmedelpad.se
           
Ledamöter   Solveig Eriksson 070-311 69 08 Vice ordf. & Mental o Funktionsansvarig viceordforande@grkmedelpad.se
mental@grkmedelpad.se
           
    Carina Svennson 073-800 66 30 Kassör kassor@grkmedelpad.se
           
    Martina Raitio 070-278 89 52 Sekr. & Infoansvarig sekreterare@grkmedelpad.se
info@grkmedelpad.se
           
Styrelseelev   Inez Mooe     elev@grkmedelpad.se
           
Suppleanter   Malin Lundgren 070-292 73 34 Utbildningsansvarig

utbildning@grkmedelpad.se

           
    Erika Nordlund 073-038 08 33 Jaktansvarig jakt@grkmedelpad.se
           
Webmaster   Susanne Edbom 070-289 56 61 Webbansvarig webban@grkmedelpad.se

 

REVISORER Bengt Olsson 060-58 93 02  
  Catharina Ljungberg 070-376 57 26  

VALBEREDNING

Sammankallande Birgitta Blom-Andersson   valberedning@grkmedelpad.se