Ordförande

Anna Backe

070-302 74 70

Ordförande
Utställningsansvarig

ordförande@grkmedelpad.se
utstallning@grkmedelpad.se


Ledamöter

Solveig Eriksson

070-311 69 08

Vice ordförande
Mental & Funktionsansvarig

mental@grkmedelpad.se


Kassör

Carina Svensson

073-800 66 30

Kassör

kassor@grkmedelpad.se


Sekreterare

Martina Raitio

070-278 89 52

Sekreterare
Informationsansvarig

sekreterare@grkmedelpas.se
info@grkmedelpad.se


Suppleanter

Malin Lundgren

070-292 73 34

Utbildningsansvarig

utbildning@grkmedelpad.se


Jaktansv.

Erika Nordlund

073-038 08 33

Jaktansvarig

jakt@grkmedelpad.se


Styrelseelev

Inez Mooe
Webmaster

Susanne Edbom

070-289 56 61

Webbansvarig

webban@grkmedelpad.se


Revisorer

Bengt Olsson
Catharina Ljungberg

060-58 93 02
070-376 57 26
Valberedning

Birgitta Blom-AnderssonCopyright © grkmedelpad.se